IT ārpakalpojumus izmanto galvenokārt MVU sektora uzņēmumi, kuri izvēlas uzticēt visus ar IT ieviešanu, uzturēšanu un lietotāju atbalstu saistītos jautājumus ārejam partneriem tā vietā, lai paši algotu darbiniekus šo jautājumu risināšanai finansiālu un organizatorisku apsvērumu dēļ.

3 populārākie ārpakalpojumu veidi ir sekojoši:

1. Datortehnikas apkalpošana.
Tas ietver uzņēmuma datortehnikas (datori, serveri, mobilās ierīces, u.c.) iegādi, biroja un speciālās programmatūras uzstādīšanu, konfigurēšanu gan biroja darbinieku vajadzībām, gan specifisku funkciju veicējiem (piemēram, ražošanas cehos). Tāpat apkalpošana ietver savlaicīgu tehnoloģiski novecojušas vai nolietotas datortehnikas nomaiņu.

2. Produktivitātes risinājumu ieviešana un uzturēšana.
Daudzi uzņēmumi ikdienā izmanto Google for Business vai Microsoft Office 365 produktivitātes risinājumus, kas pieejami abonējamas programmatūras formā. Tie ietver ne tikai e-pasta pakalpojumu, bet arī kontu datu uzglabāšanai un kopīgam darbam “mākonī”, balss un video saziņas rīkus, kā arī citus risinājumus darba produktivitātes un komandu darba uzlabošanai. Ārpakalpojumu sniedzējs palīdz klientam ieviest un sākt lietot produktivitātes risinājumus, nodrošinot lietotājiem produktu apmācības un atbalstu ikdienas darbā.

3. Datu centru pakalpojumi.
Ar katru gadu uzņēmumu vidē palielinās to uzņēmumu skaits, kuri izvēlas turēt datus un biznesam nepieciešamās informācijas sistēmas ārējā datu centrā tā vietā, lai iegādātos un uzturētu lokālu serveri. Datu centri ir izdevīgi gan no IT drošības, gan izmaksu viedokļa. IT ārpakalpojumu sniedzējs palīdz klientam izvēlēties atbilstošāko datu centru un tālākajā procesā ar uzņēmuma datu un sistēmu pārcelšanu uz datu centru.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām izmantot IT ārpakalpojumus sava uzņēmuma vajadzībām, zvaniet pa tālr.: +371 67169231 vai atsūtiet mums ziņu!